Etiket arşivi: programlama temelleri

Kontrol Deyimleri Modülü

Geçtiğimiz sene derslerin ve içeriklerin revizyonu kapsamında yazmış olduğum Bilişim Teknolojileri Alanı 10.Sınıflar Programlama Temelleri dersine ait “Kontrol Deyimleri” modülünü buradan indirebilirsiniz.

Bu modülle ilgili görüşlerinizi buradan bana direk iletebilirsiniz.

2010-2011 Bilişim Teknolojileri Alanı Yıllık Planları -1

2010-2011 eğitim – öğretim yılı Bilişim Teknolojileri Alanı’na ait hazırlamış olduğum yıllık planların bir kısmını kişisel web sitemde dökümanlar bölümünde paylaşıma sunmuş bulunmaktayım.

Eklenen yeni yıllık planlar şunlar;

  1. 2010-2011 Programlama Temelleri Yıllık Planı (EML)<4 saat>
  2. 2010-2011 Programlama Temelleri Yıllık Planı (TL)<3 saat>
  3. 2010-2011 İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıllık Planı (EML)<24 saat>
  4. 2010-2011 İnternet Programcılığı Yıllık Planı (EML)<4 saat>
  5. 2010-2011 İnternet Programcılığı Yıllık Planı (TL)<10 saat>
  6. 2010-2011 Veritabanı Yıllık Planı (EML)<7 saat>
  7. 2010-2011 Web Tasarımı ve Programlama Yıllık Planı (EML-TL)<10 saat>
  8. 2010-2011 Grafik ve Animasyon Yıllık Planı (EML)<5 saat>

Basit Programlama Örnekleri -2

10.Sınıf BTT dersi Programlama Temelleri modülü kapsamında uygulanabilecek ve Quick Basic ile programlama yeni başlayanlara yönelik 1 basit uygulama daha.
Soru:Bir Öğrenciye ait okul no, adı, soyadı, bir dersten 1.-2. ve 3. sınav notlarına göre ortalamasını klavyeden girilerek ortalamasını ve durumunu ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
Cevap:

CLS

DIM ogrNo AS INTEGER
DIM not1 AS INTEGER
DIM not2 AS INTEGER
DIM not3 AS INTEGER
DIM ogrAdi AS STRING
DIM ogrSoyadi AS STRING
DIM durum AS STRING
DIM ortalama AS SINGLE

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

INPUT “Öğrenci Numarası : “, ogrNo
INPUT “Öğrenci Adı : “, ogrAdi
INPUT “Öğrenci Soyadı : “, ogrSoyadi

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

INPUT “1.Sınav Notu : “, not1
INPUT “2.Sınav Notu : “, not2
INPUT “3.Sınav Notu : “, not3

CLS

ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3

IF ortalama >= 45 THEN
durum = “Geçti”
ELSE
durum = “Kaldı”
END IF

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Öğrenci No:”; ogrNo
PRINT “Öğrenci Adı:”; ogrAdi
PRINT “Öğrenci Soyadı:”; ogrSoyadi

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “1.Sınav Notu:”; not1
PRINT “2.Sınav Notu:”; not2
PRINT “3.Sınav Notu:”; not3

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Ortalama:”; ortalama

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Durum:”, durum

Basit Programlama Örnekleri -1

10.Sınıf BTT dersi Programlama Temelleri modülü kapsamında uygulanabilecek ve Quick Basic ile programlama yeni başlayanlara yönelik 2 basit uygulama.

1.Uygulama: Klavyeden girilenleri ekrana
*****
****
***
**
*
şeklinde yazdıran program kodu:

DIM karakter AS STRING
DIM krk AS STRING
DIM i, k AS INTEGER
CLS

INPUT “karakteri giriniz: “, krk

FOR k = 1 TO 5
FOR i = 1 TO 6 – k

karakter = karakter + krk
NEXT
PRINT karakter
karakter = “”
NEXT

2.Uygulama: Klavyeden girilenleri ekrana
*
**
***
****
*****
şeklinde yazdıran program kodu:

DIM karakter AS STRING
DIM krk AS STRING
DIM i AS INTEGER
CLS

INPUT “karakteri giriniz: “, krk

FOR i = 1 TO 5
karakter = karakter + krk
PRINT karakter
NEXT