Etiket arşivi: Programlama

C# Örnekleri -2

Daha önce şurada dizilerle ilgili ve şurada da başlangıç seviyesi C# program örnekleri vermiştim.

Geçtiğimiz haftalar da öğrencilerime ödev olarak vermiş olduğum sorulardan sizlerin de faydalanabileceğini düşündüklerimi burada, onların anlatımıyla yayınlamaya başlıyorum.

İlk örneğimiz TL-11-A sınıfından Samet BAL’ın hazırlamış olduğu ” KENAR UZUNLUKLARI GİRİLEN ÜÇGENİN, ÇEŞİTKENAR MI, İKİZKENAR MI, EŞKENAR MI YOKSA DİK ÜÇGEN Mİ OLDUĞUNU BULAN  PROGRAM

Buyurun Samet’in dilinden programın kodları ve çalışması;
C# Örnekleri -2 yazısına devam et

Basit Programlama Örnekleri -2

10.Sınıf BTT dersi Programlama Temelleri modülü kapsamında uygulanabilecek ve Quick Basic ile programlama yeni başlayanlara yönelik 1 basit uygulama daha.
Soru:Bir Öğrenciye ait okul no, adı, soyadı, bir dersten 1.-2. ve 3. sınav notlarına göre ortalamasını klavyeden girilerek ortalamasını ve durumunu ekrana yazdıran program kodunu yazınız.
Cevap:

CLS

DIM ogrNo AS INTEGER
DIM not1 AS INTEGER
DIM not2 AS INTEGER
DIM not3 AS INTEGER
DIM ogrAdi AS STRING
DIM ogrSoyadi AS STRING
DIM durum AS STRING
DIM ortalama AS SINGLE

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

INPUT “Öğrenci Numarası : “, ogrNo
INPUT “Öğrenci Adı : “, ogrAdi
INPUT “Öğrenci Soyadı : “, ogrSoyadi

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

INPUT “1.Sınav Notu : “, not1
INPUT “2.Sınav Notu : “, not2
INPUT “3.Sınav Notu : “, not3

CLS

ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3

IF ortalama >= 45 THEN
durum = “Geçti”
ELSE
durum = “Kaldı”
END IF

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Öğrenci No:”; ogrNo
PRINT “Öğrenci Adı:”; ogrAdi
PRINT “Öğrenci Soyadı:”; ogrSoyadi

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “1.Sınav Notu:”; not1
PRINT “2.Sınav Notu:”; not2
PRINT “3.Sınav Notu:”; not3

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Ortalama:”; ortalama

PRINT “”
PRINT “——————–”
PRINT “”

PRINT “Durum:”, durum

Basit Programlama Örnekleri -1

10.Sınıf BTT dersi Programlama Temelleri modülü kapsamında uygulanabilecek ve Quick Basic ile programlama yeni başlayanlara yönelik 2 basit uygulama.

1.Uygulama: Klavyeden girilenleri ekrana
*****
****
***
**
*
şeklinde yazdıran program kodu:

DIM karakter AS STRING
DIM krk AS STRING
DIM i, k AS INTEGER
CLS

INPUT “karakteri giriniz: “, krk

FOR k = 1 TO 5
FOR i = 1 TO 6 – k

karakter = karakter + krk
NEXT
PRINT karakter
karakter = “”
NEXT

2.Uygulama: Klavyeden girilenleri ekrana
*
**
***
****
*****
şeklinde yazdıran program kodu:

DIM karakter AS STRING
DIM krk AS STRING
DIM i AS INTEGER
CLS

INPUT “karakteri giriniz: “, krk

FOR i = 1 TO 5
karakter = karakter + krk
PRINT karakter
NEXT

Algoritma Nedir?

Bilgisayarda programlamaya başlamadan önce ilk öğrenilmesi gereken kısım algoritmadır. Algoritma bir programın en önemli temelini oluşturur. Programda kod yazmaya başlamadan önce en önemli kısım programın hangi dilde yazılacağı değil, o programın algoritmasının kağıt üzerinde tasarlanmasıdır.

ALGORİTMA
Tanımı: Belli bir durumdan başlayarak
sonlu sayıda adımda belli bir sonucu elde etmenin yöntemini tarif eden iyi tanımlanmış (well-defined) kurallar kümesine algoritma denir. Algoritmalar özel durumlara çözüm sunmazlar. Genel çözümlerin işlem basamaklarını içerirler.Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Ayran yapmak için:

  • Yoğurdu bir kaba koy
  • Karıştır
  • Aynı miktarda su ilave et
  • Biraz tuz ekle
  • Tekrar karıştır

Aşağıda basit bir sorun çözüm algoritmasına örnek verdim. Algoritmanın ne olduğunu anlatan güzel bir resim

Programlamaya Giriş -1

Artık donanınım konularını geride bıraktık ve bence bilgisayarda yapılan en zevkli işlerden birisi olan Programlamaya adım atmaya başladık.

Programlamaya giriş yapmadan evvel programın iyisi nasıl olur önce bunu bir kavrayalım.

İyi bir programın temel özellikleri şunlardır:
Doğruluk : Verilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesidir.
Dayanıklılık : Beklenmedik hatalardan dolayı programın çalışması kesilmemelidir.
Genişletilebilme : İleri aşamalarda görevlerin değişikliği veya yenilerinin eklenmesi kolay olmalıdır.
Basitlik : Karmaşık tasarımlardan kaçınmak gerekir.
Modülerlik : Program kodları başka programlar içinde de kullanılabilmelidir.
Uyumluluk : Başka bilgisayar ve sistemlerde çalışabilmelidir.
Kontrol edilebilirlik : Hata olabilecek yerlere açıklayıcı hata mesajları konulmalıdır.
Kolay kullanım : Kullanıcı ara birimi kolay olmalı ve rahat öğrenilebilmelidir.
Parçalanabilirlik : Problemin küçük parçalara ayrılarak yazılmasıdır.
Anlaşılırlık : Başkasının yazdığı program elden geçirilirken rahatça okunabilmelidir.
Koruma : Modüller birbirlerine müdahale etmemelidirler.

Siz yine de programlama ve programcılık ile ilgili şu dosyayı inceleyerek bu işe başlayın 😉