Etiket arşivi: sql

Metin (Text) veya CSV Dosyasından MSSQL’e Veri Aktarmak

Farkındayım uzun zamandır yazı yazmıyordum blog’a ihmal etmiştim. Neyse bugün bir vesile ile yine bir araştırma yaparken öğrendiğim birşeyi burada paylaşayım ki; hem ileride bana tekrar lazım olduğunda bulabileyim, hem de bu konuyu arayanlar varsa yardımcı olabileyim istedim.

Elimizdeki bir  metin belgesinde veya CSV dosyasında yer alan virgülle ayrılmış olan kayıtlarınızı MS-SQL’e aktarmak için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.
bulk insert [dbo].[tabloAdi]
from 'E:\kayitlar.txt'
with (fieldterminator = ',', rowterminator = '\n')
go

Kolay gelsin.

Temel SQL Cümleleri

SELECT

Tanım

Bir tabloda bulunan veri alanlarının tamamını ya da bir kısmını kullanarak sorgulama işleminin yapılmasını sağlar.

Dizilim

SELECT (* | alan_adı1, …, alan_adıN)

FROM tablo_adı;

Örnek

  • OGRENCI isimli tabloda bulunan tüm veri alanlarını kullanarak sorgulama işlemini yapmak amacıyla

SELECT * FROM OGRENCI;

diziliminin kullanılması yeterlidir.

  • KRES isimli tabloda bulunan AD, SOYAD ve YAS isimli veri alanlarını kullanarak sorgulama yapmak amacıyla

SELECT AD, SOYAD, YAS FROM KRES;

diziliminin kullanılması yeterlidir.

UPDATE

Tanım

Bir tablodaki ya da bakış alanındaki veri alanlarına ait değerlerin belli bir koşula bağlı olarak ya da bağlı olmadan değiştirilmesini sağlar.

Dizilim

Koşulsuz olarak;

UPDATE [ tablo_adı | bakış_adı ]

SET alan1=değer1, …, alanN=değerN;

Koşullu olarak;

UPDATE [ tablo_adı | bakış_adı ]

SET alan1=değer1, …, alanN=değerN

WHERE koşul;

Örnek

  • CALISANLAR tablosundaki PRIM isimli veri alanında bulunan değerlere 10 eklemek amacıyla

UPDATE CALISANLAR SET prim = prim + 10;

diziliminin kullanılması yeterlidir.

  • MEMURLAR tablosundaki verilerden işe başlama tarihi 01/01/2000 öncesi olanların kesinti oranını 20 olarak belirtmek ve bu işlemi yaparken de BASTAR ve KESINTI isimli veri alanlarını kullanmak için

UPDATE MEMURLAR SET KESINTI=20 WHERE BASTAR < ’01/01/2000′;

diziliminin kullanılması yeterlidir.

INSERT INTO

Tanım

Bir tabloya ya da bir bakış ortamına (sanal tabloya) yeni bir verinin eklenmesini sağlar.

Dizilim

INSERT INTO [ tablo_adı | bakış_adı ]

(alan1, …, alanN)

VALUES (değer1, …, değerN);

Örnek

  • AD, SOYAD, DOGYER ve DOGTAR isimli veri alanlarından oluşmuş OGRENCI tablosuna

Haluk, POLAT, Erzurum, 14/08/1971

şeklindeki veri öbeğini eklemek amacıyla

INSERT INTO OGRENCI(AD, SOYAD, DOGYER, DOGTAR)

VALUES(‘Haluk’, ‘POLAT’, ‘Erzurum’, ’14/08/1971′);

diziliminin kullanılması yeterlidir.

  • GELIS, GIDIS, UCRET isimli veri alanlarından oluşmuş OTUBUS bakış alanına

Ardahan, İzmir, 50

şeklindeki veri öbeğini eklemek amacıyla

INSERT INTO OTUBUS(GELIS, GIDIS, UCRET)

VALUES(‘Ardahan’, ‘İzmir’, 50)

diziliminin kullanılması yeterlidir.

DELETE FROM

Tanım

Bir tablodaki ya da bakış alanındaki verilerin tamının ya da bir kısmının silinmesini sağlar.

Dizilim

DELETE FROM [ tablo_adı | bakış_adı ];

Örnek

  • GECICI_CALISANLAR tablosunda yer alan tüm verilerin silinmesini sağlamak amacıyla

DELETE FROM GECICI_CALISANLAR;

diziliminin kullanılması yeterlidir.

  • OGRENCI tablosunda yer alan verilerden ortalaması 50 den düşük olanları ORTALAMA isimli veri alanını dikkate alarak silmek amacıyla

DELETE FROM OGRENCI WHERE ORTALAMA

diziliminin kullanılması yeterlidir.